tirsdag den 2. december 2014

Energiøkonomi - November 2014

Her er endnu en opfølgning på indlægget energiøkonomi for Nissan LEAFs i Danmark..

Skemaet ser ud som sidst, men nu med november på skemaet, dog med en lille rettelse hvor den gennemsnitlige kørsel nu beregnes to gange om måneden i stedet for en:


Forudsætninger:

Der er tre datasæt på samme skema, det vil sige det er muligt at se:

1. hvor mange kWh der forbruges per kilometer
2. hvor mange kilometer det absolut maksimalt er muligt at presse ud af 24 kWh batterier (dette er fra fuldt ud opladet batteri til et som er løbet HELT tørt)
3. hvad det koster at køre 100 kilometer (med en pris på 2,20 kr. per kWh, uden medregnet tab under opladning)


I selve skemaet er der tre linier, som definerer alle danske observationer på Carwings, World Rankings, med et månedligt kilometertal over 100 km. (Lige nu er dette antal 24 stk.) De registrerede LEAF der kører under 100 km om måneden antager jeg at de ikke på nogen måde kører tilnærmelsesvis som gennemsnittet, og de er derfor ikke medtaget.

1. Den røde linie
  - Er den øvre grænse, den er aflæst som dem eller den der har brugt mest energi den enkelte måned.
2. Den grønne linie
  - Er den nedre grænse, og et udtryk for dem eller den der har brugt mindst energi den enkelte måned.
3. Den gule linie
  - Følger det beregnede gennemsnitlige forbrug.


Data for november:

Skemaet kan derved aflæses på denne måde:

Tallene for ultimo november 2014 viser at der er blevet kørt mellem 0,11 og 0,23 kWh/km hvilket giver en rækkevidde på 104 - 218 km på en fuld opladning. Samtidig har det kostet mellem 24,20 kr. og 50,60 kr. at køre 100 km.

Gennemsnittet denne måned var dog beregnet til at være 0,1737 kWh/km hvilket svarer til 138,2 km i rækkevidde og 38,21 kr pr 100 km.


Jeg vil fortsat følge disse data, og ligge nogle opdaterede skemaer op løbende, så jo flere LEAF-ejere vi er på Carwings - World Rankings, jo mere nøjagtige data vil jeg kunne lægge ud.


Mange Grønne Hilsner

Kasper Beck

Ingen kommentarer:

Send en kommentar