søndag den 10. januar 2016

Indregistreringer af elbiler - November/December 2015

Så har jeg indregistreringerne af elbiler for de sidste to måneder af 2015 i hus, og det ser rigtigt godt ud, men nok også mest grundet de nye registreringsafgifter på elbiler her fra 2016.

November slog, med sine 605 indregistreringer og en andel på 3,539%, alle foregående måneder i 2015. Med disse indregistreringstal i november, betød det også at markedsandelen set over en 12 måneders periode, kom over 1,5 % markedsandel.

De Danske Bilimportører skriver følgende om november:
Elbiler: november blev den første fulde måned efter regeringens lovforslag omkring ændring af afgifterne for elbiler samt plug-in hybridbiler. Salgsudviklingen alene viser meget fine tal. Sidste år blev der samlet solgt 1561 elbiler og med 11 måneder gået i 2015, er der solgt knap 2700. Mere end halvdelen af disse er dog i segmentet for premium/luksusbiler, og disse rammes hårdt af den nye bilafgifter fra årsskiftet, således må man forvente en betydelig vækst i de sidste måneder af i år (hvor elbilerne fortsat er afgiftsfri), hvorefter 2016 og de nye regler formodentlig vil resultere i et fald i salget af elbiler i premium/luksusbiler klassen. Samtidig vil små og mellemstore elbiler fortsat blive solgt, da de ikke rammes væsentligt. November viser med al tydelighed væksten i premium/luksusbiler segmentet – knap 33% af årets salg er sket i november.

Selv med så flot en måned som november, blev der alligevel indregistreret mere end dobbelt så mange elbiler i december, nærmere bestemt 1561 indregistreringer og en andel på 8,456%. Disse tal er helt klart grundet Tesla, som med sine 1248 stk. nåede en andel på næsten 80% af indregistreringer.


De Danske Bilimportører skriver følgende om december:
Elbiler: salget varierer betydeligt i de enkelte måneder, da salget af de mere almindelige størrelser elbiler i betydelig omfang er drevet af salg til flåder. I de seneste par måneder er salget alene drevet af de kommende afgifter på elbiler. Salget i november og i særdeleshed december er eksploderet. Indtil den nye lov om afgift på elbiler (8. oktober) var der solgt 2.007 elbiler, og i november blev der solgt 605 og i december 1.561, og siden aftalen om afgifter på elbiler blev kendt, er der solgt 2.320 elbiler. Det er også helt tydeligt, at det nærmest alene er de dyre luksus elbiler, som sælges. Således var knap 82% af salget i årets sidste to måneder i dette segment. Antalsmæssigt er 2015 et rekord år for elbiler. Vi havde 2-3 år, hvor der blev solgt 4-500 elbiler om året, og i 2014 blev der solgt ca. 1500 elbiler. I 2015 blev det til hele 4.327 elbiler – en succes, eller måske nærmere et resultat af en ny lov som må forventes at reducere købelysten blandt potentielle elbils-brugere.

November 2015

Ser vi nærmere på november måneds indregistreringer ses der her en voldsom stigning på 218% i forhold til november 14'. Imens andelen af elbiler kun steg med 182% på grund af stigningen på 13% i det samlede antal af indregistrerede personbiler.

Analyse & Skema: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)

November måned rykkede ikke for podiepladserne for de to øverst placerede i forhold til sidste måned. For med 6. måned i træk med over 100 indregistreringer. blev det igen, Tesla Model S der stod sikkert på førstepladsen, denne gang med 525 indregistreringer. På andenpladsen blev igen Renault ZOE dog med kun 27 indregistreringer. Med kun 16 styk (på ren el) gik tredjepladsen i november til BMW i3.

I diagrammet herunder kan man se hvordan, Tesla Model S med sine 87% andel igen styrede indregistreringerne af elbiler markant, samt hvordan de sidste 13% var fordelt.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)


December 2015

Ser vi nu nærmere på december måneds indregistreringer ser vi også her en voldsom stigning på 370% i forhold til december 14'. Dette var endda selvom december også var den bedste måned i 2014. Andelen af elbiler steg med 293%, ikke så højt som antallet af elbiler, dette grundet stigningen på 20% i det samlede antal af indregistrerede personbiler.

Analyse & Skema: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)

December måned blev det for 7. måned i træk, med over 100 indregistreringer, igen Tesla Model S der med 1248 indregistreringer indtog førstepladsen. Model S tog endda også førstepladsen for indregistreringer af alle personbiler i Danmark, med en markedsandel på hele 6,8%, som den eneste personbiler med over 1.000 styk. På andenpladsen blev det denne måned Nissan LEAF med 106 indregistreringer. Med 44 styk gik tredjepladsen til Renault ZOE.

I diagrammet herunder kan man igen se hvordan, Tesla Model S med sine 80% andel, dominerer markedet for elbiler, selv andenpladsen Nissan LEAF med over 100 indregistreringer, når ikke mere end en andel på 7%.
Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)


Januar - December 2015

Ser vi på hvordan det er gået hele 2015, ligger andelen af elbiler på 2,091%. Indregistreringerne for 2015 ligger 173% over indregistreringerne for 2014. Men grundet en stigning på 10% af de samlede indregistreringer af personbiler, er elbilernes andel kun steget med 149% i forhold 2014.

Analyse & Skema: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)

Som det ses blev det suverænt Tesla Model S der tog førstepladsen for 2015 med hele 63,1% af markedet for elbiler, og den 26. plads over personbiler, med en markedsandel på 1,3%. Tesla Model S landede med 2244 styk over andenpladsen BMW i3, der med sine 492 styk tog 11,4% af markedet. Renault ZOE kom ind på 3. pladsen med 330 styk, og tog derfor 7,6%. Jeg har i jan-dec skemaet udvidet det til nu også at indeholde Kia Soul-EV og Mercedes B-klasse, ingen af disse nye modeller på markedet nåede over 1% af elbilindregistreringene. Ydermere blev der indregistreret 67 andre personbiler som elbiler i 2015, disse modeller var primært golfvogne og åbne ATV'er. Her kan nævnes Comarth Crossrider med 38 styk, Garia Monaco (i to versioner) med 16 styk, og Eagle med 8 styk.

Herunder kan man se hvordan indregistreringerne i % var fordelt for i 2015.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)


Januar 2011 - December 2015

Herunder vises de meget svingende indregistreringer for elbiler som De Danske Bilimportører også beskriver det. Selv med de store udsving viser de stadig en stigende tendens, hvilket også viser at 2015 har været et yderst godt år for elbilen. Efter udmeldingen om den nyligt ankomne registreringsafgift på elbiler, slog november 15' rekord som den første måned hvor elbilerne havde en markedsandel over 3,5% for personbiler. og dernæst slog december også rekord med sine tårnhøje andel på 8,46%. December 15' blev også måneden hvor en elbil indtog førstepladsen over indregistreringer af personbiler. Men det betyder ikke at man hopper op af sædet over det, for man må nok indse at det kun er grundet den nyligt ankomne registreringsafgift.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)


Omregnes disse tal, så de istedet vises som 12 måneders perioder giver det en lidt blødere kurve. Som tidligere sagt har 2015 ramt en andel af elbiler på 2,09%. Hvilket er den højeste andel af elbil indregistreringer til dato, jeg har denne gang plottet 11' til 14' ind i diagrammet ligeledes for at give et bedre overblik over hvordan de seneste 5 år er gået for elbilerne. ydermere har jeg plottet ind hvornår de første gang nåede en årlig andel over 0,5% (juni 14'), en årlig andel over 1,0% (maj 15'), samt en årlig andel over 1,5% (november) 15'

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)

De Danske Bilimportører skriver følgende om forventninger til 2016:
'Hos De Danske Bilimportører har vi generelt store og positive forventninger til det nye år.
Vi tror på et personbilssalg i knap samme størrelsesorden som i 2015, og det tilsvarende gælder for varebilerne og lastbilerne. Der er naturligvis forskellige forhold som påvirker markedet.' siger Gunni Mikkelsen, adm. Direktør. 

Den nyligt vedtagne lov omkring elbiler (L61) påvirker valutaudlejningsbiler og afgiftsberegning af korttids registrerede biler, og det forventes at ville betyde et mindre fald i salget af disse. Modsat forventes det at nedsættelsen af registreringsafgiften (L69), vil have en positiv indvirkning på salget. De lidt lavere afgifter har skabt ny interesse for bilerne og behovet for lidt større, bedre, mere miljørigtige og sikrere biler, burde ligeledes bidrage til salget i 2016. Sidst men ikke mindst er de privatøkonomiske forhold ganske gode, og der er en høj grad af tillid hos forbrugerne såvel som fra erhvervets side. 

’Vi tror, at de lidt lavere afgifter vil medvirke til, at vi får mere sikkerhedsudstyr ind i de danske biler. Vi tror, at købernes bilbudget fastholdes, og bliver det ikke til en større bil, vil det givetvis betyde mere udstyr eller mere miljørigtige biler bliver valgt’ udtaler Gunni Mikkelsen. 

Bilimportørerne vil givetvis også fremover tilbyde mere udstyr i bilerne, specielt der hvor den nye afgift har en effekt, således vil kunderne få mere bil for de samme penge.

’Både for varebilernes og lastbilernes vedkommende har vi forventninger om en efterspørgsel i samme størrelsesorden som for 2015, måske med ”pil op”’ fortsætter Gunni Mikkelsen. 

Ligemeget hvad, så er indførslen af registreringsafgift på elbiler ikke godt for salget fremadrettet, og det er de største elbiler der bliver ramt hårdest. Samtidigt med at faldet i den maksimale registreringsafgift, betyder det at de store personbiler får de største besparelser. Jeg tror desværre ikke at disse to tiltag vil give mere miljørigtige biler på vejene. Men jo der kan måske være noget sandhed i at det giver plads til mere sikre biler på vejene.

Jeg glæder mig dog til at følge elbilerne i 2016, for som det står nederst i aftalen:

"Hvis forudsætningerne bag aftalen ændrer sig markant i løbet af indfasningsperioden, vil partierne drøfte indfasningen."

Tabel 2 i aftalen viser f.eks. følgende forudsætninger:


Så hvis elbilerne stadig kan komme ind på markedet med over 150 indregistreringer om måneden, så forsætter aftalen, men markant under vil man kunne tvinge partierne til at genoverveje aftalen.

Men hvad er også det for en målsætning? Der er indregistreret over 200.000 personbiler i år, hvis det holder så kan personbilerne ramme 1.000.000 styk på 5 år, og med aftalen forventer man indregistrering af 24.100 elbiler på 5 år, det vil sige en forventning til 2,4% andel for elbilerne. Det er nok ikke det der får CO2 udledningen i transportsektoren ned.Mange Grønne Hilsner

Kasper Beck

mandag den 9. november 2015

Indregistreringer af elbiler - Oktober 2015

Oktober ramte, med sine 213 indregistreringer og en andel på 1,262%, hvilket også var utroligt tæt på gennemsnittet på 1,253% for 2015. Med disse indregistreringstal i oktober, betyder det også at markedsandelen set over en 12 måneders periode, stadig holder sig pænt over 1 % markedsandel.

De Danske Bilimportører skriver:
Elbiler: salget varierer betydeligt i de enkelte måneder, da salget af de mere almindelige størrelser biler i betydelig omfang er drevet af salg til flåder. Salget i oktober sluttede på 212 biler, hvilket er nogenlunde det gennemsnitlige månedssalg i år. Målt på første ti måneder af året ser vi på et meget fint salg af elbiler på 2149 i år mod 1561 samlet for hele sidste år. Således ser vi allerede et salg, der er dobbelt så stort som tilsvarende periode sidste år, og et salg der er på vej mod en rekord. Regeringens lovforslag vil givetvis accelerere salget de kommende måneder, hvorefter vi kan forvente at se et fald igen, i hvert fald i de større biler.

Oktober 2015

Ser vi nærmere på oktober måneds indregistreringer ses der også her en pæn stigning på 61% i forhold til oktober 14'. Imens andelen af elbiler steg med næsten det samme, nemlig 57% på grund af den lille stigning på 3% i det samlede antal af indregistrerede personbiler.

Analyse & Skema: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)

Oktober måned rykkede ikke for podiepladserne i forhold til sidste måned. For 5. måned i træk med over 100 indregistreringer. blev det igen, igen, igen, Tesla Model S der stod sikkert på førstepladsen, med 113 indregistreringer. På andenpladsen blev det også denne måned Renault ZOE med 67 indregistreringer. Med kun 11 styk kunne tredjepladsen igen gå til Volkswagen e-Golf. Som noget nyt er der ud af de 9 jeg har defineret som andre personbiler, i oktober måned, 2 første Kia Soul-EV i Danmark, jeg glæder mig personligt til at kigge nærmere på denne model.

I diagrammet herunder kan man se hvordan, Tesla Model S med sine 53% andel og Renault ZOE med sine 32% andel, igen styrede indregistreringerne af elbiler, samt hvordan de sidste 15% var fordelt.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)Januar - Oktober 2015

Ser vi på hvordan det er gået i de første 10 måneder af 2015, ligger andelen af elbiler på 1,253%. Indregistreringerne for 2015 ligger lige nu også 102% over samme periode for 2014. Men grundet den lille stigning på 8% af de samlede indregistreringer af personbiler, er elbilernes andel kun steget med 86% i forhold til samme periode 2014.

Analyse & Skema: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)

Som det ses er det stadig Tesla Model S der ligger stærkt på førstepladsen for 2015 med 44% af markedet. Tesla Model S ligger nu med 506 styk over andenpladsen BMW i3. Endda nu med hele 692 styk i forspring ned til Renault ZOE der nu er kommet op på tredjepladsen.

Herunder kan man se hvordan indregistreringerne i % ellers har været fordelt for elbilerne, januar til oktober 2015.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)


Januar 2010 - Oktober 2015

Herunder vises de meget svingende indregistreringerne for elbiler som De Danske Bilimportører også beskriver det. Selv med de store udsving viser de stadig en stigende tendens, hvilket også viser at 2015 har været et godt år for elbilen.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)


Omregnes disse tal, så de istedet vises som 12 måneders perioder giver det en lidt blødere kurve. Hvilket også giver et bedre bud på om elbilen er i fremgang eller ej. Som man kan se har oktober måned ramt en andel af elbiler på 1,321%, over de seneste 12 måneder. Hvilket er den højeste andel af elbil indregistreringer til dato.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)

Men de pæne indregistreringer af elbiler i oktober, må vi stadig håbe kan blive slået i de sidste 2 måneder af 2015, inden registreringsafgiften for elbiler træder i kraft, da vi nok med stor sandsynlighed kommer til at se et fald i indregistreringerne i 2016.


Mange Grønne Hilsner

Kasper Beck

lørdag den 17. oktober 2015

Indregistreringer af elbiler - September 2015

September blev også en rigtig fin måned for elbilerne nærmere den tredje bedste måned i år. I september tog elbilerne med sine 234 indregistreringer en andel på 1,313%. Men nu med regeringens udspil med begyndende registreringsafgift på elbiler fra 1. januar 2016, tror jeg godt vi kan forvente nogle fornuftige indregistreringer på elbiler de næste tre måneder ligeledes. Hvor det fra januar bliver svært at forudsige.

Med disse pæne indregistreringstal i september, betyder det også at markedsandelen set over en 12 måneders periode, holder sig pænt over 1 % markedsandel.

De Danske Bilimportører skriver:
Elbiler: salget varierer betydeligt i de enkelte måneder, da salget af de mere almindelige størrelser af biler i betydelig omfang er drevet af salg til flåder. Salget i september sluttede på 234 biler, og er et markant fald fra august måneds 531, der dog var domineret af en enkelt handel på 400 biler. 
Målt på årets første ni måneder ser vi et meget fint salg af elbiler på 1948 i år mod 911 sidste år for den samme periode. Således er salget af elbiler allerede 24% over sidste års samlede salg og dermed det bedste salg gennem tiderne, om end elbiler fortsat udgør en meget lille andel af det samlede salg.

September 2015

Hvis vi skal se lidt nærmere på indregistreringerne for september måned. Hvilket blev til en flot stigning på 100% i forhold til september 14'. Imens andelen af elbiler kun steg med 62% på grund af en lille stigning på 24% i det samlede antal af indregistrerede personbiler.

Analyse & Skema: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)

Fra en flot førsteplads i august måtte BMW i3 igen i september se sig slået tilbage på en delt 4. plads med kun 4 indregistreringer. Vi måtte derimod igen se Tesla Model S på tronen med 121 indregistreringer. På andenpladsen blev det Renault ZOE med 89 indregistreringer, klart den flotteste måned i år for denne model. Med kun 7 styk kunne tredjepladsen igen gå til Volkswagen e-Golf hvilket også denne måned slet ikke kunne følge trop med de to andre vindere.

I diagrammet herunder kan man se månedens to duelanter, Tesla Model S med sine 52% andel og Renault ZOE med sine 38% andel, samt hvordan de andre elbil modeller måtte deles om de sidste 10%.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)Januar - September 2015

Ser vi nu på hvordan det er gået for 2015 til dato, ligger andelen af elbiler også over 1%, nærmere bestemt 1,252%. Indregistreringerne for 2015 ligger lige nu også 108% over samme periode for 2014. Men grundet en lille stigning på 9% af de samlede indregistreringer af personbiler, er elbilernes andel kun steget med 90% i forhold til samme periode 2014.

Analyse & Skema: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)

Som ses er det stadig Tesla Model S der ligger stærkt på førstepladsen for 2015 med 43% af markedet. Tesla Model S ligger nu med 397 styk over andenpladsen BMW i3. Endda nu med hele 643 styk i forspring ned til Nissan e-NV200 der ligger på tredjepladsen.

Herunder kan man se hvordan indregistreringerne i % ellers har været fordelt for elbilerne, januar til september 2015.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)


Januar 2010 - September 2015

Herunder vises de meget svingende indregistreringerne for elbiler som De Danske Bilimportører også beskriver det. Selv med de store udsving viser de stadig en stigende tendens, hvilket også viser at 2015 har været et godt år for elbilen.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)


Lægges tallene sammen så de ses på som 12 måneders perioder giver det en lidt blødere kurve. Hvilket også giver et bedre bud på om elbilen er i fremgang eller ej. Som man kan se har september måned ramt en andel af elbiler på 1,285%, over de seneste 12 måneder. Hvilket er den højeste andel af elbiler til dato.

Analyse & Diagram: Elbilisten (Data er fra De Danske Bilimportører)

Men de pæne indregistreringer af elbiler i september, må vi nok snart se langt efter. Jeg tror den nye registreringsafgift på elbiler, kommer til at give elbilerne en mavepuster. Jeg håber på en fremtidig større omlægning af afgifterne på personbiler, så elbilerne stilles mere lige i forhold til deres udledning end det ser ud til at den nye afgiftspålægning gør. 


Mange Grønne Hilsner

Kasper Beck