torsdag den 12. juni 2014

Andelen af elbiler er stødt stigende

Jeg faldt over artiklen Salget af elbiler i Danmark syvdoblet på et år selvom dette selvfølgelig er rart med en positiv artikel omkring elbiler fra ing.dk, så er jeg stadig ikke meget for denne slags forvridnings-journalistik.

Jeg skal gøre opmærksom på at de tal de udlægger er indregistreringer og ikke salgstal, men dette er kun en lille detalje

For ikke at skabe for mere forvirring så har jeg hentet tallene ligeledes fra De Danske Bilimportører, og sat dem i en lille graf. Hvor jeg har sat andelen af indregistrede el-personbiler op mod, de samlede personbil indregistreringer. Hvilket jeg mener giver det mest retvisende billede af elbilernes "salgstal".


Som man kan se på grafen, så de perioder som der bliver sammenlignet på ing.dk er faktisk et lavpunkt og et højpunkt på grafen.

Derudover har ing.dk skåret en del af de elbiler fra der indgår i indregistreringer af elbiler, herunder er Peugeot iOn med 6 stk. indregistreringer i 2013-perioden ikke talt med, og heller ikke de 36 Renault Fluence i-2013 perioden og den enkelte i 2014-perioden. Samtidig med mangler der også en del af de helt små elbiler som De Danske Bilimportører også kalder personbiler.

Man kan jo ikke bare sådan bestemme hvilke elbiler man ønsker at tage med frem for andre, bare for at få tallet til at se højt ud. Ing.dk har i sidste ende regnet med tallene, på de 58 indregistrerede LEAF jan-apr. 2013 mod de 407 elbilindregistreringer i 2014 samme periode (uden de små elbiler).

De reelle tal fra De Danske Bilimportører var istedet 105 indregistreringer af el-personbiler i 2013-perioden og 419 indregistreringer i 2014 perioden. Dette giver en stigning på næsten 4 gange så mange elbiler på bare et år, frem for de over 7 som der skrives.

Men ser man på indregistreringerne for samme periode de to foregående år så er de på 122 el-personbiler i 2012, og 168 el-personbiler i 2011.


Så hvis man sammenfatter dette så giver det kun en stigning på omkring 2,5 på 3 år (2011 til 2014). Og med dette noget lavere tal, ville det jo ikke lyde ligeså godt i en artikel, som de 7 gange på et år (2013-2014).

Betyder det så at elbil-indregistreringerne har været faldende, nej det betyder bare at de svinger rigtigt meget, og man derfor bliver nødt til at se på tallene over en årrække. Så hvis man kigger på tendenslinjen i den første graf, kan man se at elbil-indregistreringerne dog er stødt stigende.

Bare at nævne igen, så er jeg glad for at se så positive artikler omkring elbilerne, men man skal passe på med at rette for meget i sine data, hvis man vil lave en reel analyse/artikel.

Mange Grønne Hilsner

Kasper Beck

Ingen kommentarer:

Send en kommentar