onsdag den 9. april 2014

Hvorfor sælges der ikke flere elbiler i Danmark end der gør? Del 4

Tilbage til Del 3


6. Hvordan kan det blive mere attraktivt at købe elbil


Alle disse faktorer vi har belyst omkring elbilen, spiller en stor rolle, med hensyn til om den almindelige forbruger ønsker at vælge el fremfor benzin eller diesel til fremdrift af det næste køretøj. Men hvilke muligheder er der så for at gøre elbilen mere attraktiv, og dermed få nogle højere salgstal. Det vil vi her komme med nogle eksempler på.

6.1. Promovering

Der kører allerede en del reklamer for elbiler både i tv og i radio, men her spiller man meget på at vi kan få nogle miljøbiler der kører lydløst og billigt. Men der skal nok også tænkes i andre baner, såsom hvor hurtige de er i optrækket. Der skal måske også tænkes mere på om der skal reklameres mere for konkurrencekørsel for elbiler i Danmark, som f.eks. Oresund Electric Car Rally (Oecr.org, 2013), Nordeuropæisk Elbilrally (Emobil-rally.com, 2013), eller Elbil Race Bornholm (Bomec.dk, 2013). Her er det muligt at der vil kunne vækkes en smule interesse hos det yngre publikum. Samtidig skal der også reklameres bedre for større elbilarrangementer, hvor man både kan komme ud for at både se, røre og prøve elbilerne på tæt hold.

6.2. Anhængertræk

Noget der også er savnet hos forbrugerne er anhængertrækket. Hvis elbiler kunne få påsat et anhængertræk, vil det kunne få flere til at overveje at investere i elbiler fremfor benzin/diesel biler. Men her er det producenterne der skal sørge for at få testet deres køretøjer, så den ekstra vægt kan godkendes, da montering af trækkrog altid skal følge fabrikantens anvisninger, for at kunne godkendes (Trafikstyrelsen, 2013).

6.3. Tophastighed

Ser man på e-Up! og High Up! kan man se en stor forskel på tophastigheden, og med de 130 km/t som e-Up! er blevet begrænset til, er det lige før den ikke kan køre på motorvejen hvor fartgrænsen netop er 130 km/t. Her er det jo altid rart når der er luft til at kunne overhale, og det er jo trods alt op til folk selv om de vil brænde hele batteriet af, på hastighed under deres kørsel. Så begrænsningerne bør sættes en smule op.

6.4. Anskaffelsesprisen

Et lidt større aspekt ved elbilen er at anskaffelsesprisen på såvel bilen og batteriet er så høj. Selvom elbilerne er afgiftsfritaget er de forholdsvis dyre, og man vil derfor kunne gøre elbilen mere attraktiv, ved også at lave differentieret moms. Producenterne af elbiler er også nødsaget til at melde ud hvad det vil koste at få udskiftet batterierne – de er jo kun dækket af garantien i 8 år - så man har mulighed for at regne på totalomkostningerne for hele elbilens levetid. Så her skal der både tænkes på de forbrugere der tænker kortsigtet, der gerne vil have elbiler der er billige i indkøb. Og på dem der tænker langsigtet, som ønsker at vide hvad omkostningerne er over hele bilens levetid.

6.5. Større batterier

Opladning af batterierne har også været et problem for de uerfarne elbils brugere, og hvad skal tiden bruges på. Her passer det ofte med at man kan gå ind og spise i den halve time man skal oplade, men dette kan man ikke gøre for hver 100-150 km man kører, hvis man skal rigtigt langt, så bliver man for tyk i længden. Her vil større batterier kunne afhjælpe, hvor ofte man skal oplade, når man skal ud på længere ture. Her er det kun Tesla der kan tilbyde biler med reelle rækkevidder på over 200 km, så der må de andre fabrikanter også lige følge med, med elbiler med flere størrelser batteripakker.

6.6. Ladestandernes placering

Hvis der blev opstillet ladestandere med kortere afstande, vil det også blive mere attraktivt at vælge en elbil fremfor en benzin/diesel bil. Man vil ikke skulle sidde inden køreturene og undersøge en masse for at se hvor langt man vil kunne komme, og om man overhovedet kan nå frem. Her tænker vi på at der kan stilles krav om at både offentlige og private nyanlagte parkeringspladser skal have en vis procentdel ladestandere pr. parkeringspladser. Herunder tænker vi også på at større virksomheder skal have muligheder for at få et fradrag ved at opsætte ladestandere der må og kan bruges af offentligheden. Medarbejderne får derfor også muligheden for at kunne parkere lige ved deres arbejdsplads og få opladet deres bil i arbejdstiden, i stedet for at skulle holde på en offentlig parkeringsplads, der kan ligge et længere stykke fra derfra. Man skal derfor heller ikke tænke på at køre tidligere end nødvendigt hver morgen.

6.7. Offentlige el-delebiler

Flere elbiler i det offentlige vil også kunne gøre elbilen mere attraktiv. Synligheden i gadebilledet, vil få flere til at blive mere opmærksomme på elbiler og derved kunne se fornuften i elbiler. Dette vil også kunne udbredes, ved at lade de offentlige elbiler indgå i en slags delebilsordninger, så når elbilerne parkeres af det offentlige efter arbejdsdagens afslutning vil det være muligt for private at låne eller leje elbilerne, og derved selv få mere erfaring med elbiler, og tillige holde elbilerne synlige i gadebilledet.

6.8. Bedre finansieringsmuligheder

Da elbiler er dyrere i indkøb bør købere tilbydes flere attraktive finansieringsmuligheder. Dette kunne man gøre ved at give et højere skattemæssigt fradrag på renterne fra miljømæssige investeringer. Dette ville ikke kun fremme elbiler men også andre grønne tiltag som f.eks. solceller eller jordvarmeanlæg.

6.9. Sænke afgifter for opladning

I dag er det i forvejen muligt at undgå at betale de offentlige afgifter på el, ved at leje en ladestander igennem ladestander udbyderne i Danmark, men det tager de sig så godt betalt for at det næsten ikke kan betale sig at leje frem for at eje selv. Her ville det være godt hvis lovgivningen kunne ændres så afgiftsfritagelsen ville gælde opladning på alle ladestandere med målere, og at man derfor ville kunne mærke afgiftsfritagelse som det var tiltænkt.

7. Perspektivering

Vi har i løbet af analysen set på hvordan det kan gøres mere attraktivt at køre elbil i Danmark. Vi har berørt nogle af de emner som kunne gøre det mere attraktivt i Danmark, men hvad gør de for eksempel i udlandet?

Kigger vi på Norge er der store forskelle på hvordan elbilen bliver betragtet. Her har regeringen gået ind og lavet initiativer som gør at der er mange fordele ved at køre elbil i Norge.

På det økonomiske plan er der lavet en række besparelser i anskaffelsesprisen. Det betyder at der hverken er moms eller afgift på elbiler (Hedevang, 2013). Den generelle moms i Norge er 25 % (Udenrigsministeriet), som medvirker til at der er en stor besparelse at hente. Ud over besparelsen i anskaffelsesprisen er der en række besparelser at hente i løbet af den årrække du bruger bilen. Den årlige ejerafgift er på 415 norske kroner, gratis parkering og opladning på offentlige parkeringspladser med ladestandere, der skal ikke betales bomafgifter ved broer og der gives ekstra kilometergodtgørelse. (Hedevang, 2013) Disse regler gør at det er en del billigere at holde en elbil frem for en benzin bil i Norge. For at gøre elbiler mere attraktive i storbyer er der lavet den lov at elbiler har ret til at køre i de spor der er forbeholdt busser. (Hedevang, 2013) Personer der har som faktor at spare tid i dagligdagen, vil på denne måde få en stor fordel i trafikken ved at kigge i elbilens retning. Det sidste tiltag der er værd at nævne, er indført for at få flere elbiler som firmabiler. Den norske stat tilbyder nemlig 50 % rabat på firmabilsbeskatningen ved køb af elbil. (Hedevang, 2013) Det betyder nu at der også er en økonomisk gevinst at hente for firmaer i Norge. Alle initiativerne har gjort at salget af elbiler i storbyerne i Norge er stedet, og der formegentlig vil forurening vil formindskes og miljøet forbedres markant.

Nogle af disse initiativer ville med fordel også kunne anvendes i Danmark. Med bomafgiften ville det være gratis at pendle mellem Sjælland og Fyn/Jylland. Dog vil den største fordel for elbilen i Danmark være at der ikke skulle betales moms af købsprisen. Med det stigende udbud af billige biler vil man her kunne gøre elbilerne en smule billigere og give det miljørigtige valg en chance ved også at kunne konkurrere på prisen.

8. Kildehenvisninger

Bomec.dk. (2013). elbil race indbydelse. Hentede 22. December 2013 fra Bornholms Miljø & Energiforening: http://bomec.dk/wp-content/elbil_race_indbydelse_Bestyrelsen.pdf

Bryan, F. R. (2001). Clara: Mrs. Henry Ford. Wayne State University Press.

Cadillac. (1. Januar 1922). 1912 Cadillac. Hentede 7. December 2013 fra GM heritagecenter: http://www.gmheritagecenter.com/docs/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits/Cadillac/1912_Cadillac_VVI.pdf

Clever. (13. Marts 2013). Test en elbil - delvejsseminar. Hentede 17. December 2013 fra Trafikstyrelsen: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Gr%C3%B8n-Transport/2013/03/~/media/B08F37E07B0344038B141948EB3D52F3.ashx

De Danske Bilimportører. (23. Marts 2014). Statistik. Hentede 23. Marts 2014 fra www.bilimp.dk: http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp

Emobil-rally.com. (2013). forside. Hentede 22. December 2013 fra emobil-rally.com: http://emobil-rallye.com/

Energistyrelsen. (November 2013). energistatistik 2012. Hentede 6. December 2013 fra www.ens.dk: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/statistik-noegletal/aarlig-energistatistik/energistatistik2012.pdf

Energiteknologi, M. (16. December 2013). Faktaark elbiler. Hentede 5. Januar 2014 fra Energistyrelsen: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/transport/elbiler/Elbilpartnerskaber/faktaark_om_elbiler_og_ladestik.pdf

Hedevang, K. (9. Oktober 2013). Danmark burde være elbilland. Hentede 14. December 2013 fra energiwatch: http://energiwatch.dk/Energinyt/Cleantech/article6075509.ece

Miljøstyrelsen. (u.d.). Trafikstøj. Hentede 6. December 2013 fra www.mst.dk: http://www.mst.dk/Borger/stoej/trafikstoej/trafikstoj.htm

Miljøstyrelsen. (u.d.). Vejstøjsstrategi. Hentede 6. December 2013 fra www.mst.dk: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/trafikstoj/vejstoejsstrategi/

Next Greencar. (20. December 2013). VW e-Up! 60 kW. Hentede 22. December 2013 fra www.nextgreencar.com: http://www.nextgreencar.com/view-car/49678/VW-E-Up!-Electric-Car-60kW-Auto-Electric-(av-UK-mix)

Next Greencar. (6. December 2013). VW High-Up! - 1.0 75PS ASG. Hentet fra www.nextgreencar.com: http://www.nextgreencar.com/view-car/45678/VW-Up!-1.0-High-up!-75PS-ASG-Petrol-Semi-automatic-5-speed

Oecr.org. (2013). forside. Hentede 22. December 2013 fra Oresund Electric Car Rally: http://www.oecr.org/?lang=da

Skat. (2013). Diesel og elbiler. Hentede 15. December 2013 fra Skat: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2064902

Skatteministeriet. (5. November 2013). Brændstofforbrugsafgiftsloven. Hentede 15. December 2013 fra Skatteministeriet: http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb/183.html

Trafikstyrelsen. (19. Marts 2013). Detailforskrifter for køretøjer. Hentede 22. December 2013 fra Trafikstyrelsen: http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/01%20Syn%20og%20koeretoejer/03%20Regler%20om%20koeretoejer/01%20Regler%20om%20koeretoejer/Detailforskrifter/DetailforskrifterForK%C3%B8ret%C3%B8jer2013.ashx

Truelsen, L. G., & Jensen, F. S. (u.d.). Elbilens Historie. (etrans) Hentede 4. December 2013 fra Lige ud af landevejen: http://ligeudadlandevejen.nu/elbilens-historie

Tryg. (u.d.). Bilforsikring. Hentede 21. December 2013 fra Tryg: http://www.tryg.dk/forsikringer/bilforsikring/elbiler.html

Tryg. (u.d.). fakta om Tryg. Hentede 21. December 2013 fra Tryg: http://www.tryg.dk/om-tryg/fakta-om-tryg/index.html

Udenrigsministeriet. (u.d.). Danmark i Norge. Hentede 15. December 2013 fra Udenrigsministeriet: http://norge.um.dk/da/eksportraadet/norge-som-marked/ofte-stillede-spoergsmaal-om-eksport---faq/told-moms-skat-og-afgifter/

Volkswagen. (Oktober 2013). e-Up! Brochure. Hentede 15. December 2013 fra Volkswagen: http://viewer.zmags.com/publication/3bf4d0e9#/3bf4d0e9/1

Volkswagen. (2014). Serviceaftale. Hentede 1. April 2014 fra Volkswagen: http://www.volkswagendanmark.dk/Kobsguide/Serviceaftale/

Volkswagen. (Juli 2013). Up! Brochure. Hentede 15. December 2013 fra Volkswagen: http://viewer.zmags.com/publication/edd397ea#/edd397ea/1

Mange Grønne Hilsner

Kasper Beck

Ingen kommentarer:

Send en kommentar